Infographics

Infographics 2019

Infografike Survey with Citizens Prishtina

Infografike Survey with Citizens Prizren

Infografike Survey with Citizens Mitrovica

Infografike Survey with Citizens Peja

Infografike Survey with Citizens Gjilan

Infografike Survey with Citizens Gjakova

Infografike Survey with Citizens Ferizaj

Infografike Survey with Lawyers Prishtinë

Infografike Survey with Lawyers Prizren

Infografike Survey with Lawyers Mitrovicë

Infografike Survey with Lawyers Pejë

Infografike Survey with Lawyers Gjilan

Infografike Survey with Lawyers Gjakovë

Infografike Survey with Lawyers Ferizaj

Infographics 2018

Studimi me avokate 2018

Studimi me qytetare 2018 Prishtina

Studimi me qytetare 2018 Prizren

Studimi me qytetare 2018 Mitrovicë

Studimi me qytetare 2018 Pejë

Studimi me qytetare 2018 Gjilan

Studimi me qytetare 2018 Gjakovë

Studimi me qytetare 2018 Ferizaj