Izvještaji

01/04/2020

OCENE GRAĐANA O USLUGAMA OSNOVNIH SUDOVA

Preuzmi

Pregled izveštaja

01/04/2020

KVALITET USLUGA KOJE PRUŽAJU OSNOVNI SUDOVI NA KOSOVU – PREMA OCENAMA ADVOKATA

Preuzmi

Pregled izveštaja

15/08/2018

OCENE GRAĐANA O USLUGAMA OSNOVNIH SUDOVA

Preuzmi

Pregled izveštaja

14/05/2018

KVALITET USLUGA PRUŽENIH U OSNOVNIM SUDOVIMA NA KOSOVU – PREMA OCENI ADVOKATA

Preuzmi

Pregled izveštaja