Osnovni Sud Djakovica

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Postaviti sanduče za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

2

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

3

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

4

Promovisati internet stranicu, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija, za korisnike suda.

5

Internet stranica da sadrži lako uočljive informacije, kao što su raspored saslušanja, kontakt informacije i objavljene odluke.

6

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Postaviti sanduče za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

2

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

3

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

4

Promovisati internet stranicu, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija, za korisnike suda.

5

Internet stranica da sadrži lako uočljive informacije, kao što su raspored saslušanja, kontakt informacije i objavljene odluke.

6

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%