Osnovni Sud Gnjilane

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Izraditi plan rada za unapređenje protoka informacija do javnosti.

2

Uzeti u obzir preporuke za olakšavanje prijavljivanja korupcije u sudu, bilo putem sandučića za žalbe ili besplatnim telefonskim linijama.

3

Postaviti sandučiće za žalbe i sugestije u zgradi suda.

4

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

5

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

6

Promovisati internet stranicu, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija, za korisnike suda. Štaviše, internet stranica treba da sadrži važne, lako uočljive informacije, kao što su raspored saslušanja, kontakt informacije i objavljene odluke.

7

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Izraditi plan rada za unapređenje protoka informacija do javnosti.

2

Uzeti u obzir preporuke za olakšavanje prijavljivanja korupcije u sudu, bilo putem sandučića za žalbe ili besplatnim telefonskim linijama.

3

Postaviti sandučiće za žalbe i sugestije u zgradi suda.

4

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

5

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

6

Promovisati internet stranicu, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija, za korisnike suda. Štaviše, internet stranica treba da sadrži važne, lako uočljive informacije, kao što su raspored saslušanja, kontakt informacije i objavljene odluke.

7

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%