Osnovni Sud Peć

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Postaviti sanduče za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

2

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

3

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

4

Pronaći bolji način upravljanja posetama advokata, koji ulaze bez dozvole u kabinete sudija i traže informacije o svojim predmetima.

5

Početi sa korišćenjem e-mejla, kao načina za slanje obaveštenja o odlaganju ročišta ili drugim eventualnim promenama na rasporedu ročišta.

6

Promovisati internet stranicu, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija, za korisnike suda.

7

Internet stranica da sadrži lako uočljive informacije, kao što su raspored saslušanja, kontakt informacije i objavljene odluke.

8

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me Qytetarë 2018

Preporuke

1

Postaviti sanduče za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

2

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

3

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

4

Pronaći bolji način upravljanja posetama advokata, koji ulaze bez dozvole u kabinete sudija i traže informacije o svojim predmetima.

5

Početi sa korišćenjem e-mejla, kao načina za slanje obaveštenja o odlaganju ročišta ili drugim eventualnim promenama na rasporedu ročišta.

6

Promovisati internet stranicu, kao izvor verodostojnih i prikladnih informacija, za korisnike suda.

7

Internet stranica da sadrži lako uočljive informacije, kao što su raspored saslušanja, kontakt informacije i objavljene odluke.

8

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%