Osnovni Sud Prizren

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me qytetarë 2018

Preporuke

1

Postaviti sanduče za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

2

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

3

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

4

Poboljšati kvalitet prevoda sadržaja postavljenih na internet stranici suda.

5

Internet stranica suda da sadrži ažurirane informacije o rasporedu održavanja ročišta, objavljene odluke i kontakt informacije.

6

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Realizovano

100%

Realizovano

100%

Realizovano

100%

Delimično realizovano

50%

Realizovano

100%

Realizovano

100%

Infografikë Anketa me Avokatë 2019

Studimi me avokatë 2018

Infografikë Anketa me Qytetarë 2019

Studimi me qytetarë 2018

Preporuke

1

Postaviti sanduče za žalbe i sugestije u zgradi suda, na mestima vidljivim za posetioce.

2

Podstaći korisnike usluga suda da koriste sandučiće za žalbe i sugestije.

3

Postupiti u žalbama i sugestijama građana, datim putem sandučića za žalbe.

4

Poboljšati kvalitet prevoda sadržaja postavljenih na internet stranici suda.

5

Internet stranica suda da sadrži ažurirane informacije o rasporedu održavanja ročišta, objavljene odluke i kontakt informacije.

6

Obavestiti korisnike usluga suda, o njihovom pravu da podnesu disciplinske žalbe protiv sudija.

Nivo primene

Realizovano

100%

Realizovano

100%

Realizovano

100%

Delimično realizovano

50%

Realizovano

100%

Realizovano

100%