Opšte rangiranje sudova za pristup informacijama

Navedeni su osnovni sudovi na osnovu nivoa pristupa informacijama kroz koje su korisnici sudova prošli, pri čemu je 1 bolji od ostalih sudova, a 7 su relativno slabiji od ostalih. Rezultati ocenjivanja za svaki sud izračunati su koristeći prosečne ocene dobijene iz broja pozitivnih ili negativnih odgovora koji su ispitanici dali na donja pitanja:
1. Koliko je po Vašem iskustvu lako dobiti podatak o Vašem predmetu? 2. Koliko su bili korisni podaci koje ste dobili od suda? 3. Kakvo je Vaše iskustvo sa pronalaskom sudnice ili kancelarije koja vam treba? 4. Da li se kutije za žalbe nalaze u zgradi suda? 5. Da li u zgradi suda postoji informativni pult? 6. Da li koristite veb-sajt suda za pribavljanje podataka? 7. Da li je sadržaj veb-sajta suda koji Vam je potreban preveden na Vaš maternji jezik? 8. Da li ste zadovoljni kvalitetom prevedenog sadržaja na veb-sajtu? 9. Kakve podatke obično tražite na veb-sajtu suda?

Opšte rangiranje sudova za efikasnost i pravičnost

Navedeni su osnovni sudovi na osnovu nivoa efikasnost i pravičnost kroz koje su korisnici sudova prošli, pri čemu je 1 bolji od ostalih sudova, a 7 su relativno slabiji od ostalih. Rezultati ocenjivanja za svaki sud izračunati su koristeći prosečne ocene dobijene iz broja pozitivnih ili negativnih odgovora koji su ispitanici dali na donja pitanja:
1. Da li ste mogli da završite posao u sudu u razumnom roku? 2. Koliko je dugo Vaš predmet na čekanju? 3. Da li ste zadovoljni vremenom koje je bilo potrebno da se Vaš predmet razmotri? 4. Da li se sudsko osoblje prema Vama ophodilo ljubazno i sa poštovanjem? 5. Da li mislite da se sudija prema Vama ophodio pravično? 6. Da li ste mogli da komunicirate sa sudskim osobljem na svom maternjem jeziku? 7. Da li ste zadovoljni kvalitetom prevoda tokom suđenja? 8. Da li ste sudska dokumenta dobili na svom maternjem jeziku? 9. Da li se osećate (fizički) bezbedno u prostorijama suda? 10. Da li znate da imate pravo žalbe u slučaju disciplinske povrede koju izvrši sudija?

Opšte rangiranje sudova za percepcija korupcije

Navedeni su osnovni sudovi na osnovu nivoa percepcija korupcije kroz koje su korisnici sudova prošli, pri čemu je 1 bolji od ostalih sudova, a 7 su relativno slabiji od ostalih. Rezultati ocenjivanja za svaki sud izračunati su koristeći prosečne ocene dobijene iz broja pozitivnih ili negativnih odgovora koji su ispitanici dali na donja pitanja:
1. Da li Vam je neki sudija, zaposleni u sudu ili neki posrednik u ime prvog ikada zatražio mito? 2. Da li ste ikada ponudili mito sudiji ili drugom zaposlenom u sudu?

Opšte rangiranje sudova za pristup informacijama

Navedeni su osnovni sudovi na osnovu nivoa pristupa informacijama kroz koje su korisnici sudova prošli, pri čemu je 1 bolji od ostalih sudova, a 7 su relativno slabiji od ostalih. Rezultati ocenjivanja za svaki sud izračunati su koristeći prosečne ocene dobijene iz broja pozitivnih ili negativnih odgovora koji su ispitanici dali na donja pitanja:
1. Koliko je po Vašem iskustvu lako dobiti podatak o Vašem predmetu? 2. Koliko su bili korisni podaci koje ste dobili od suda? 3. Kakvo je Vaše iskustvo sa pronalaskom sudnice ili kancelarije koja vam treba? 4. Da li se kutije za žalbe nalaze u zgradi suda? 5. Da li u zgradi suda postoji informativni pult? 6. Da li koristite veb-sajt suda za pribavljanje podataka? 7. Da li je sadržaj veb-sajta suda koji Vam je potreban preveden na Vaš maternji jezik? 8. Da li ste zadovoljni kvalitetom prevedenog sadržaja na veb-sajtu? 9. Kakve podatke obično tražite na veb-sajtu suda?

Opšte rangiranje sudova za efikasnost i pravičnost

Navedeni su osnovni sudovi na osnovu nivoa efikasnost i pravičnost kroz koje su korisnici sudova prošli, pri čemu je 1 bolji od ostalih sudova, a 7 su relativno slabiji od ostalih. Rezultati ocenjivanja za svaki sud izračunati su koristeći prosečne ocene dobijene iz broja pozitivnih ili negativnih odgovora koji su ispitanici dali na donja pitanja:
1. Da li ste mogli da završite posao u sudu u razumnom roku? 2. Koliko je dugo Vaš predmet na čekanju? 3. Da li ste zadovoljni vremenom koje je bilo potrebno da se Vaš predmet razmotri? 4. Da li se sudsko osoblje prema Vama ophodilo ljubazno i sa poštovanjem? 5. Da li mislite da se sudija prema Vama ophodio pravično? 6. Da li ste mogli da komunicirate sa sudskim osobljem na svom maternjem jeziku? 7. Da li ste zadovoljni kvalitetom prevoda tokom suđenja? 8. Da li ste sudska dokumenta dobili na svom maternjem jeziku? 9. Da li se osećate (fizički) bezbedno u prostorijama suda? 10. Da li znate da imate pravo žalbe u slučaju disciplinske povrede koju izvrši sudija?

Opšte rangiranje sudova za percepcija korupcije

Navedeni su osnovni sudovi na osnovu nivoa percepcija korupcije kroz koje su korisnici sudova prošli, pri čemu je 1 bolji od ostalih sudova, a 7 su relativno slabiji od ostalih. Rezultati ocenjivanja za svaki sud izračunati su koristeći prosečne ocene dobijene iz broja pozitivnih ili negativnih odgovora koji su ispitanici dali na donja pitanja:
1. Da li Vam je neki sudija, zaposleni u sudu ili neki posrednik u ime prvog ikada zatražio mito? 2. Da li ste ikada ponudili mito sudiji ili drugom zaposlenom u sudu?