Komisija korisnika sudskih usluga

Osnovni Sud Mitrovica

  • Osnovni Sud Mitrovica

Prvi sastanak korisnika usluga Osnovnog suda u Mitrovici održan je 6. novembra 2019. godine

Preporuke za dalja poboljšanja :

Rekomandimet

1

Odrediti tačne rokove za odgovor na zahteve građana;

2

Stvaranje jedinstvene elektronske adrese svakog suda, na koju će građani moći da podnesu svoje zahteve;

3

Organizovanje „dana otvorenih vrata”, kada će građani biti u prilici da dobiju informacije o radu suda;

4

Povećanje nivoa korišćenja novih tehnologija, za komunikaciju između suda i korisnika njegovih usluga;

5

U skladu sa aktuelnim propisima, kreirati onlajn platformu/portal, na kome će građani moći da dobiju potrebne informacije o statusu svog predmeta, unosom broja predmeta;

6

Postavljanje elektronskih monitora u holu suda, koji prikazuju raspored održavanja ročišta i promene koje se eventualno mogu dogoditi;

7

Organizovanje kampanja senzibilizacije namenjenih građanima, o procesu dobijanja informacija od suda;

8

Poboljšanje uslova rada (izgradnja novog objekta suda);

9

Poboljšanje pitanja netačnih adresa, sudovi moraju kontaktirati stranke putem sredstava informisanja, kao što su e-mejl adresa i telefon;

10

Stvaranje odeljenja za srpski jezik u Prištini i odeljenja za albanski jezik u Mitrovici, kako bi se obezbedilo postojanje kvalitetnih prevodilaca ubuduće.

Niveli i implementimit

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%

Nerealizovano

0%